ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόεδρος: Στειακάκης Γιώργος

Αντιπρόεδρος: Αποστολάκης Δημήτρης

Γραμματέας: Λεστάκης Νίκος

Ταμίας: Χανιωτάκης Γιάννης

Μέλος: Κουτάντος Γιώργος

Μέλος: Καραδάκης Γιώργος

Μέλος: Καραμπίνης Μαρίνος

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s